essay
Elisabeth Haarr, Frustrasjonsteppe, 1991.

Portrett av en trendsetter

Elisabeth Haarrs verk utgjør et komplekst estetisk og følelsesmessig univers, et språk som avviser de enkle dimensjonene i ja eller nei, skriver...